TruyenHplus.Com

Tự Mình Đa Tình [FULL]

Phi tiểu thuyết

105477

Đang cập nhật

24-02-2020

Tự Mình Đa Tình [FULL]

7078 lượt thích / 105477 lượt đọc
Nguồn: Sàn truyện Hán Việt: Tự tác đa tình Edit: Fall Moon Thể loại: Đam mĩ, tu chân, HE, xuyên thư, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, chủ thụ, nhẹ nhàng, sư đồ, vả mặt. Độ dài: 56 chương Một đôi sư đồ người truy ta chạy, ta truy ngươi chạy... Chuyện cũng không có gì nếu sư tôn đa tình thích đệ tử và đệ tử chấp thuận, hay lưỡng lự, rồi một hồi ngược lại chấp nhận. Thật sự thì đệ tử xa lánh, trốn chạy. Và vì vậy khi sư tôn nhận một đệ tử khác rồi hết lòng dạy dỗ, đệ tử này lại quay lại theo đuổi... Chỉ có thể nói, vả mặt đến thật nhanh!!!!
Tags: damsung

Danh sách chương Tự Mình Đa Tình [FULL]